DDTank New HOT free x999999999 xu, có webshare, full pb, pet - Game Private
Wednesday, June 12, 2013

DDTank New HOT free x999999999 xu, có webshare, full pb, pet

Sever DDTank free 100 triệu xu, có webshare và chạy mượt. Mới test được một thời gian những cũng ngon lắm ! DDTank này là của Tây Ban Nha thì phải, lần đầu load vào hơi chậm tý, nhưng từ lần sau thì chạy tít. Thao tác của DDtank này cũng hơi giật. Nhưng kiên nhẫn là có thể lên VIP ngay.


Link chơi game + đăng ký: http://ddtank2brazuka2.com.br/gunnyii/Login.htm
Link trang chủ : http://www.brazukagames.com.br/
Link webshare: http://ddtank2brazuka2.com.br/admgunnyiicp/Admin/sendMail5Item.aspx


Ảnh tực thế trong DDTank

DDTank New HOT free x999999999 xu,

DDTank New HOT free x999999999 xu, có webshare

VLGame LIKE nếu bạn thấy bài viết hay >>>
Copyright © 2013 Game Private All Right Reserved

Game Private